Adatvédelmi tájékoztató | Információk

Adatvédelmi tájékoztató

Fekete Macska panzió

Értékeinek biztonsága számunkra is fontos.

Tájékoztatás elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról

Tisztelt Vendégünk!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Fekete Macska Panzió és Étterem (8648 Balatonkeresztúr, Ady Endre utca 28.) alatt található panzióban és étteremben elektronikus megfigyelőrendszert (térfigyelő kamerarendszert) működtet.

A panzió és étterem elektronikus megfigyelőrendszereit a Magyar Intrastat Kft. munkatársai (Biztonsági Szolgálat) kezelik.

Tájékoztatjuk, hogy a kép- és hangfelvétel rögzítés, felhasználás és megőrzés szabályaira a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) rendelkezései, továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. (Info tv.) rendelkezései alkalmazandók. Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére az Szvtv. 30. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti, kifejezett hozzájárulás alapján, az alábbiakban részletezettek szerint, az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása céljából kerül sor. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásnak minősül, amennyiben a kamerával megfigyelt helyiségbe a jelen tájékoztató ismeretében bemegy.

A kezelt adatok köre: a vendégek a képfelvételeken látszódó arcképmása. A Panzió és Étterem később részletezett rögzítőegységei használatával hangfelvétel nem készül.

Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, a felvételeket a panzió zárt és vendégek által nem látogatható helyiségében található rögzítő egységek tárolják.

A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében a digitális egységeken tárolt adatok védelmét személyre szóló felhasználónév és jelszó biztosítja, melynek segítségével megállapítható, hogy az adatokhoz mely jogosult, és mikor fért hozzá.

A kamerák aktuális képének és felvételeinek megtekintésére jogosultak a Biztonsági Szolgálat, a panziót működtető vállalkozás ügyvezetője és igazgatója, vagy ezen személyek akadályoztatása esetén a mindenkori meghatalmazott munkatárs.

A Magyar Intrastat Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása, illetve az életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.

A Magyar Intrastat Kft. a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.

Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásara vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve.

Tájékoztatjuk, hogy azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, kérhetik az elektronikus megfigyelőrendszerrel róluk készült felvételekről másolat készítését, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kérheti a felvételek törlését. Továbbá, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, a képfelvétel rögzítésétől számított 3 munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot a Magyar Intrastat Kft. ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy, személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet a Magyar Intrastat Kft-től. Kérheti továbbá az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően személyes adatainak helyesbítését, illetve zárolását is. Ezen kívül tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Tájékoztatjuk, hogy jogainak megsértése esetén a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően bírósághoz fordulhat, továbbá, a Nemzeti Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Kamerával megfigyelt helyiségek:
I. A kamerák első csoportja

A panzió parkolójának, külső bejáratainak területét lefedő kamerák, melyek használatának célja a parkolóban elhelyezett autók vagyonvédelme.

 A kamerák az alábbi területekre irányulnak:


1. Étterem utcai külső része, külső parkoló
2. Étterem járda meghosszabítása
3. Panzió gépkocsi és személy bejáró
4. Panzió, étterem felső terasza
5. Panzió és étterem boxai
6. Udvari fürdő medence
7. Panzió 5-6-7-8 szobák előtti felső terasz

8. Udvarigépkocsi parkoló

9. Iroda (vendégek által nem látogatható helység)


II. A kamerák második csoportja

Az étterem vendégek által látogatható részei, helységei. A megfigyelés célja elsősorban az étterem és panzió vagyontárgyaival, eszközeivel, készleteivel, és a panzió vendégeinek a panzióba behozott vagyontárgyaival kapcsolatos vagyonvédelem, melyre tekintettel különösen indokolt az étterem és panzió bejáratainak, közös helyiségeinek megfigyelése. A megfigyelés célja továbbá a panzió közös helyiségeiben előforduló balesetek megelőzése, illetve körülményeinek feltárása.

A kamerák az alábbi területekre irányulnak:


1. Étterem északi oldali asztalai

2. Éttermi mosdók előtere

3. Étterem déli oldali asztalai

4. Étterem pult és a pult előtti tér valamint a billiárdasztal

5. Étterem északi oldala a bejárat felöl

 

 

logo uj1

 

wp 20140922 19 21 17 pro

facebook_page_plugin

Foglalás

  • Telefonon
  • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  • Portálunkon